Romain Gary

Rašytojas Romain Gary (1914 - 1980) gimė Vilniuje, nors kai kurie šaltiniai teigia, kad tai įvyko Maskvoje. Jo tėvas buvo rusas (Gario tikroji pavardė — Kacev), motina — prancūzė. Būdamas 14-kos, jis išvyko į Prancūziją, kur vėliau mokėsi teisės. Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo Laisvosiose Prancūzijos Pajėgose. Buvo pilotu, kariavo Europoje ir Šiaurės Afrikoje. Karui pasibaigus 20 metų dirbo Prancūzijos diplomatinėse tarnybose — tarp visų kitų pareigybių jam teko dirbti ir konsulu Los Andžele (1956-60). Gyveno Pietų Afrikoje, vėliau persikraustė į Paryžių.
 

Autoriaus knygos

Paukščiai skrenda mirti į Peru

Romain Gary

Šiuo metu prekės nėra