Logistika ir tiekimo grandinės valdymas

7,96 €
-16%
Kaina knygyne: 9,46 € ?
Prekę pristatysime: per 1-2 darbo dienas

Ištrauka

 

Įvadas

 

 

 

Logistikos ir tiekimo grandinės valdymas pagrindiniu verslo interesu tapo palyginti neseniai. Kai 1992 m. pasirodė pirmas šios knygos leidimas, šia tematika buvo galima rasti tik keletą spaudinių, kai tuo tarpu dabar jų yra daug.

Nors šiuo metu logistikai ir tiekimo grandinės valdymui skiriama vis daugiau dėmesio, tačiau dar yra daug kompanijų, kuriose šios idėjos dar nėra visiškai įdiegtos. Gera žinia yra tai, kad, kalbant apibendrintai, logistikos ir tiekimo grandinės valdymo problemų sprendimas pateko tarp svarbiausių, nagrinėjamų organizacijose ir įmonėse, klausimų.

Be to, labai aktualu ir tai, kad po pirmojo knygos leidimo vis labiau pripažįstama, jog tiekimo grandinės iš esmės yra tinklai. Šie tinklai yra sudėtingi nepriklausomų, tačiau susijusių organizacijų voratinkliai. Atliekant darbus, kurie anksčiau buvo atliekami savo jėgomis, dabar, pasitelkus kitų kompanijų teikiamas paslaugas, šie voratinkliai darosi vis sudėtingesni, todėl prireikia aktyvaus tinklo koordinavimo. Vien tik dėl šios priežasties tiekimo tinklo valdymas pasidarė gerokai svarbesnis.

Šis naujas knygos „Logistika ir tiekimo grandinės valdymas“ leidimas remiasi buvusių versijų idėjomis ir koncepcijomis, tačiau atsiradus naujų minčių ir naujų geresnių praktinio įgyvendinimo pavyzdžių, knyga buvo peržiūrėta ir atnaujinta. Pavyzdžiui, šiame, trečiajame, leidime, įvertinus daugelyje rinkų didėjantį paklausos nepastovumą, daugiau dėmesio skiriama reagavimo greičiui. Kitas skirtumas – naujas skyrius apie tiekimo grandinės riziką, kurią nulemia tinklų sudėtingumas, o kartu ir jų pažeidžiamumo tikimybės didėjimas.

Rengdamas šią knygą aš daugeliu atvejų naudojausi kitų idėjomis ir mintimis. Man pasisekė, kad aš dirbau Cranfield universiteto Logistikos ir tiekimo tinklo valdymo centre ir turėjau daug naudos iš bendravimo su kolegomis, aspirantais ir vadovais praktikantais.

Be Cranfield, daug pasisėmiau iš naudingo bendradarbiavimo su Alanu Braitveitu, LCP pirmininku, Sidnėjaus verslo mokyklos (Australija) profesoriumi Džonu Gatorna, Ohajaus valstijos universiteto (JAV) profesoriumi Daglu Lambertu ir Kardifo universiteto (Jungtinė Karalystė) profesoriumi Deniu Touvilu.

Baigdamas norėčiau padėkoti dr. Helenai Pek, kuri knygoje aprašė ir išnagrinėjo daugumą pavyzdžių, ir Treisei Stikels, meistriškai suredagavusiai rankraštį. Labai vertinu jų pastangas.

 

Martinas Kristoferis

Cranfield universiteto (Jungtinė Karalystė)

Logistikos ir tiekimo grandinės valdymo centro

logistikos ir rinkodaros profesorius

 

 

 

 

 

 

Logistika, tiekimo grandinė

ir konkurencinė strategija

 

Tiekimo grandinės valdymas

yra platesnė sąvoka negu logistika 12

Konkurencinis pranašumas 14

Tiekimo grandinė tampa vertės grandine 20

Logistikos valdymo misija 22

Tiekimo grandinė ir konkurencinė veikla 24

Besikeičianti konkurencinė aplinka 36

Išvados 49

Šiame skyriuje:

Pateikiama logistikos koncepcija, trumpai aprašius jos kilmę iš karinės strategijos ir vėlesnį pritaikymą pramonėje.

Pateikiami konkurencinės strategijos principai ir diferencijavimo pagal didėjantį našumą ir didesnę vertę galimybės pagrindai.

Paaiškinama vertės grandinės koncepcija ir logistikos integracijos į organizaciją vaidmuo.

Aprašoma naujai besiformuojanti tiekimo grandinės valdymo disciplina, apibūdinama ir paaiškinama, kodėl joje naudojami tiekimo logistikos principai.

Diskutuojama apie didelių platesnės konkurencinės aplinkos pokyčių įtaką logistikos ir tiekimo grandinės valdymui.

 

Logistikos ir tiekimo grandinės valdymas nėra nauja idėja. Nuo piramidžių statymo laikų ir gelbėjimo nuo bado operacijų Afrikoje principai, garantuojantys, kad būtų patenkinti kliento poreikiai gauti medžiagų ir informacijos srautą, mažai pasikeitė.

Istorijos raidoje karai buvo laimimi pasinaudojant gera logistika, o pralaimimi dėl jos trūkumų. Buvo sakoma, kad britų pralaimėjimą Amerikos Nepriklausomybės kare daugiausia lėmė klaidos logistikoje. Britų armija Amerikoje labiausiai priklausė nuo tiekimo iš Britanijos. Karo įkarštyje užjūryje buvo 12 000 kareivių, kurių daugumą ne tik reikėjo aprūpinti ginklais ir apranga, bet ir maitinti iš Britanijos. Pirmuosius šešerius karo metus šių gyvybiškai svarbių tiekimų administravimas buvo visiškai netikęs ir veikė karo veiksmų eigą bei kariuomenės dvasinę būklę. Organizacija, galinti tinkamai aprūpinti armiją, nebuvo sukurta iki 1781 m., tačiau jau buvo per vėlu1.

Antrojo pasaulinio karo metu logistika taip pat vaidino pagrindinį vaidmenį. Sąjungininkų pajėgų išsilaipinimas Europoje buvo labai aukšto lygio logistikos operacija. Tokio pat lygio operacija buvo ir pergalės prieš Romelį dykumoje garantas. Romelis yra pasakęs „...prieš pradedant tinkamai kovoti, mūšį turi laimėti ar pralaimėti intendantai“.

Nors generolai ir maršalai nuo seniausių laikų suprato ypatingą logistikos reikšmę, tačiau tik neseniai verslo organizacijos pripažino, kad, siekiant pranašumo konkurencinėje aplinkoje, logistikos valdymas yra gyvybiškai svarbus. Iš dalies supratimo stoka išplaukia iš santykinai žemo suvokimo apie integruotą logistiką lygio.

Dar 1915 m. Arčis Šou pasakė:

Ryšys tarp paklausos formavimo veiksmų ir fizinio tiekimo... parodo, kad egzistuoja du principai – tarpusavio priklausomybė ir balansas. Neatlikus vieno iš šių veiksmų su savo darbuotojų grupe ir kitos grupės nariais ar netinkamai įvertinus bet kurio iš šių veiksmų sąnaudas, išsibalansuos efektyvų paskirstymą apibūdinančios jėgos.

...Fizinis prekių paskirstymas skiriasi nuo paklausos suformavimo... Ne vienos paskirstymo kampanijos rimto žlugimo priežastimi buvo prastas veiksmų tarp paklausos suformavimo ir fizinio tiekimo koordinavimas...

Norint išvengti problemų vėliau, šis tiekimo klausimas turi būti suformuluotas ir išspręstas prieš pradedant paskirstymą2.

Paradoksalu, jog prireikė beveik 100 metų, kad šie pagrindiniai logistikos valdymo principai plačiai būtų pripažinti.

Kaip suprantamas logistikos valdymas šiandien? Yra daug skirtingų logistikos sąvokų, tačiau pagrindinę koncepciją galima apibrėžti taip:

Logistika yra strategiškas pirkimų valdymas, medžiagų, detalių ir užbaigtų daiktų sandėliavimas ir jų judėjimas kartu su susijusios informacijos srautu organizacijoje ir jos rinkodaros kanalais, rentabiliai vykdant užsakymus ir palaikant maksimalų esamą ir siekiant būsimo pelningumo.

Nors pirmai pradžiai pagrindinis apibrėžimas visiškai tinka, kituose knygos skyriuose jis bus plečiamas ir plėtojamas.

 

 

Tiekimo grandinės valdymas

yra platesnė sąvoka negu logistika

 

Vienintelio plano gaminių srautui ir informacijai versle sudarymas parengtos struktūros ir orientavimo krypčių pagrindu iš esmės ir yra logistika. Tiekimo grandinės valdymas konstruojamas šios struktūros pagrindu ir koordinuoja ryšius tarp kitų objektų procesų vamzdyne, t. y. tarp tiekėjų bei klientų ir pačios organizacijos. Taigi, pavyzdžiui, vienas tiekimo grandinės valdymo tikslų gali būti tranzitinių atsargų, esančių grandinės organizacijose, atsisakymas, dalijantis informacija apie poreikius ir einamąsias atsargas. Tai yra Bendrai valdomų atsargų (BVA) sąvoka, kurios esmė bus aptariama šioje knygoje vėliau. Pasidarys aišku, kad tiekimo grandinės valdymas gerokai skiriasi nuo tradicinių ranka pasiekiamų ar netgi priešiškų ryšių, apibūdinusių pardavėjo ar pirkėjo santykius seniau. Tiekimo grandinės valdymas grindžiamas bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, turint tikslą įrodyti, kad „visuma yra daugiau negu jos dalių suma“.